کد پستی چیست؟

تقسيمات كد پستي منطبق بر طرح تجزيه و مبادله مرسولات پستي كه براي سطح كشور تنظيم گرديده نظام داده شده است. بر اساس طرح مذكور استان هاي كشور از نظر امكانات و وسائل ارتباطي و نيز تقسيمات كشوري به 9 مركز تجزيه تقسيم شده اند. به طوري كه هر يك از مراكز تجزيه با توجه به عوامل وسعت ، جمعيت ، ترافيك پستي ، راه ها و امكانات ارتباطي يك و يا چند استان را در بر مي گيرد . هر كد پستي 5 رقمي شامل دو جزء كد رهسپاري (كد شناخت مقصد) و كد توزيع (محل گيرنده) كد قطعه يا جزئي از محدوده جغرافيائي مقصد كه نشاني گيرنده در آن قرار دارد بوده و از عدد يك به عنوان حد فاصل اين دو جزء استفاده ميشود . بدين معني كه اعداد سمت چپ عدد يك (1) نشان دهنده كد رهسپاري و اعداد سمت راست آن نشان دهنده كد توزيع مي باشد . شهر تهران و روستاهايي كه در محدوده شهرها واقع شده و توزيع مرسولات در آنها از طريق واحدهاي پستي شهري به عمل مي آيد و به آنها حوزه روستائي شهرها اطلاق مي شود از اين روش مستثني هستند ، به طوري كه كدپستي محدوده شهر تهران شميران شهر ري با عدد يك به عنوان كد رهسپاري شروع گرديده و چهار رقم بعدي كه از عدد يك نيز در همه آحاد آن استفاده مي شود نشانگر كد توزيع است. به طور كلي تعداد آحاد كد توزيع هر نقطه تجمع بستگي مستقيم با تراكم و ميزان جمعيت – وسعت و ترافيك پستي آن دارد. به طوري كه هر چه اندازه سه عامل مذكور كوچكتر باشد تعداد آحاد كد رهسپاري بيشتر و تعداد آحاد كد توزيع كمتر مي شود . بر اين اساس براي شهر تهران پر جمعيت وسيعترين و پر ترافيك ترين شهر كشور عدد يك به عنوان كدرهسپاري انتخاب و چهار رقم بعدي براي كد توزيع در نظر گرفته شده است. تعداد آحاد كد رهسپاري و كد توزيع ساير نقاط كشور به شرح زير است :

  • كد رهسپاري 7 شهر درجه يك كشور دو رقم و كد توزيع آنها سه رقم مي باشد.
  • كد رهسپاري 49 شهر با جمعيت وسعت و ترافيك پستي كمتر (شهرهاي درجه 2) سه رقم و كد توزيع آنها 2 رقم مي باشد.
  • كد رهسپاري 343 نقطه تجمع جمعيت بعدي (شهرهاي درجه 3) چهار رقم و كد توزيع آنها يك رقم مي باشد
  • كد رهسپاري 2401 شهر كم جمعت (شهر هاي درجه 4) و يا مجموعه نقاط روستائي 5 رقم بوده و براي اين دسته كد توزيع منظور نشده است.

توضيح اين كه در كليه تقسيمات فوق الذكر اولين عدد يك از سمت چپ حد فاصل كد رهسپاري و كد توزيع در تعداد ارقام كد رهسپاري منظور شده است.

پرسش و پاسخ های رایج

کدپستی چیست؟

همان گونه كه مي‌دانيد، كد پستي 5 رقمي كه پيش از اين در آدرس نويسي بر روي مرسولات پستي به كار مي‌رفت، نياز به نوشتن نشاني را به طور كامل مرتفع نمي‌ساخت. از سوي ديگر، هر يك از سازمان‌ها و شركت‌ها نيز براي خود پلاك‌هاي خاصي داشتند كه سبب ساز تداخل و سردرگمي در شناسايي پلاك‌ها مي‌شد. لذا طرح استفاده از كد پستي ده رقمي، پس از جمع‌آوري اطلاعات يك دوره 5 ساله (از 1370 تا 1375) و در سال 1376، مورد تصويب دولت و مجلس قرار گرفت. بدين نحو كه با افزودن 5 رقم ديگر به كد پستي قبلي، براي هر مكان اعم از مسكوني، تجاري يا اداري، يك كد منحصر به فرد و يگانه در نظر گرفته شد.

ساختار کدپستی 10 رقمی چگونه است؟

کد پستی ده رقمی کاملا مکان جغرافیایی مورد نظر را مشخص می نماید، بدین شکل که پنج رقم اول محدوده جغرافیایی را مشخص می نماید ، رقم ششم ردیف ساختمان را در محدوده جغرافیایی نشان می دهد و چهار رقم آخر شماره شناسایی مکان مورد نظر در ساختمان را مشخص می کند.

شیوره صحیح آدرس نویسی بر روی پاکت های پستی چیست؟

1. براي ارسال نامه حتي المقدور از پاكتهاي استانداردي كه در دفاتر پستي به فروش مي‌رسد استفاده كنيد زيرا محل الصاق تمبر و درج آدرس بر روي اين پاكت‌ها مشخص شده است.

2. در صورتي كه از پاكت‌هاي عادي سفيد استفاده مي‌كنيد، گوشه سمت راست بالاي پاكت را به الصاق تمبر اختصاص دهيد.

3. گوشه سمت چپ پايين پاكت، محل انجام عمليات پستي است لذا از نوشتن هرگونه مطلبي در اين قسمت خودداري كنيد.

4.محل درج آدرس گيرنده،قسمت پايين سمت راست پاكت است، آدرس گيرنده را خوانا و دقيق، همراه با نام شهر/ روستاي مورد نظر (در صورت لزوم با ذكر نام استان) و كد پستي مخصوص گيرنده در اين قسمت بنويسيد.

5. آدرس فرستنده بايد در گوشه بالايي سمت چپ پاكت درج گردد. در اين مورد نيز آدرس مي‌بايست كامل، خوانا، همراه با قيد نام شهر و كد پستي منطقه باشد. فرستنده در صورت تمايل مي‌تواند، شماره تلفن تماس خود را نيز در اين قسمت ذكر كند تا در صورت بروز هرگونه مشكلي طي عمليات پستي، با وي تماس حاصل شود.

کدیاب

سامانه جستجوی شهر و استان از طریق کدپستی

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به کدپستی و اداره کل جغرافیایی و کدگذاری پستی